تولید سرامیک با استفاده از بروزترین تجهیزاتی تولیدی در کارخانجات کاشی و سرامیک در حال انجام می باشد. مواد اولیه تولید سرامیک خاک رس است. خاک رس پس از غربال گری و تسویه مواد زاید از داخل آن، به صورت خیلی نرم درآمده و بعد از آن مراحل بعدی انجام می شود.