خرید انواع سرامیکف ارزان و طرح پارکت با قیمت های مناسب انجام می گردد. قیمت سرامیک درجه یک همیشه از سایر سرامیک ها بالا بوده است.