سرامیک گلسرام به کاشی گلسرام اردکان معروف می باشد. این کارخانه در بهمن 1381 در شهرستان اردکان به بهبره برداری رسید. محصولات این شرکت کاشی دیواری خاک قرمز و خاک سفید می باشد.