سرامیک یکی از مصالح پرکاربرد ساختمانی می باشد. که انواع مختلفی دارد، از قبیل: سرامیک کف، سرامیک دیوار، سرامیک طرح پارکت و… می باشد.