پخش عمده سرامیک در مرکز پخش کاشی و سرامیک در تهران بزرگ انجام می گیرد. فروش عمده کاشی و سرامیک در بورس کاشی و سرامیک زمزم انجام می گیرد.