تولید کننده سرامیک نما شرکت تک سرام در ایران می باشد. سرامیک های گرانیتی طرح سنگ دارای جذب آب کمی می باشد. به این خاطر در محیط باز از انها استفاده می شود و در سرما کمترین آسیب را می بینند. برند دیگر تولید کننده سرامیک آپاداناسرام می باشد.