تولید انواع سرامیک توسط کارخانجات استان یزد در حال انجام است. سرامیک کف جزء یکی از انواع سرامیک پر فروش در بازار می باشد.