بازار تولید سرامیک، در ایران به شیوه مدرن به صورت اینترنتی در حال خرید و فروش می باشد. بیشترین تولیدات کاشی و سرامیک در استان یزد می باشد