سرامیک مرجان یکی از بهترین و با کیفیت ترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک در ایران می باشد. یکی از تولیدات این شرکت سرامیک ضد اسید می باشد.سرامیک های ضد اسید در آزمایشگاه ها و محیط های اسیدی مورد استفاده قرار می گیرند.