سرامیک راچینه یکی از معروف ترین سرامیک ها در حاظر می باشد. این شرکت در حال حاظر یکی از بهترین طرح های  روز دنیا را با استفاده از دستگاه های پیشرفته تولید می کند.