سرامیک تبریز یکی از بزرگترین کارخانجات تولید کاشی و سرامیک می باشد، که جدیدا با شرکت دیناسرام همکاری های مختلفی از طرف مدیران ارشد دو شرکت انجام گرفته است.